Impresum

IZDAVAČ:

SPA travel&service
Ul. Kneza Miloša br.5 PC Šumadija
36210 Vrnjačka Banja SRBIJA
Dežurni tel: +381 69 620 660
Tel: +381 36 620 660
Fax: +381 36 620 661
e-mail:office@spatravel.rs
www.spatravel.rs

PRODUKCIJA:

Koncept sadržaja i tekst sajta:
Miloš Tijosavljević
Arhiva T.O. Vrnjačka Banja
Arhive lokalnih turističkih organizacija
Arhive turističkih agencija – saradnika
Arhive turističkih i ugostiteljskih objekata – saradnika
Arhive ostalih institucija
Rubrika Zanimljivosti: T.O.S. www.serbia.travel

Webadministrator:
Miloš Tijosavljević

Fotografije:
Miloš Tijosavljević
Arhiva T.O. Vrnjačka Banja
Arhive lokalnih turističkih organizacija
Arhive turističkih agencija – saradnika
Arhive turističkih i ugostiteljskih objekata – saradnika
Arhive ostalih institucija
Slide naslovna strana: Spa travel, Pixabay – Free for commercial use
Rubrika Zanimljivosti: Saša Stepanović, SpaTravel, Pixabay – Free for commercial use
Napomena: fotografije koje su prikazane na ovom sajtu su ilustracionog karaktera i nisu namenjene za dalju distribuciju i prodaju! Za drugačiju namenu od navedene obratite se autorima fotografija.

Maj 2015.